Ivan Nikitin

Items 1-9 of 19

 1. A Malorossian Hetman (Probably Pavlo Polubotok)

  Ivan  Nikitin
  11x14  |  art print | Additional Sizes
  Quickview
  As low as $12.00
 2. Anna Petrovna

  Ivan  Nikitin
  11x14  |  art print | Additional Sizes
  Quickview
  As low as $12.00
 3. Boris Sheremetev

  Ivan  Nikitin
  11x14  |  art print | Additional Sizes
  Quickview
  As low as $12.00
 4. Catherine I of Russia

  Ivan  Nikitin
  11x14  |  art print | Additional Sizes
  Quickview
  As low as $12.00
 5. Chancelor G. I. Golovkin

  Ivan  Nikitin
  11x14  |  art print | Additional Sizes
  Quickview
  As low as $12.00
 6. Crown princess Elizabeth, the future empress

  Ivan  Nikitin
  11x14  |  art print | Additional Sizes
  Quickview
  As low as $12.00
 7. Peter I

  Ivan  Nikitin
  11x14  |  art print | Additional Sizes
  Quickview
  As low as $12.00
 8. Peter I

  Ivan  Nikitin
  11x14  |  art print | Additional Sizes
  Quickview
  As low as $12.00
 9. Peter I on his deathbed

  Ivan  Nikitin
  11x14  |  art print | Additional Sizes
  Quickview
  As low as $12.00